Gói Cung Cấp Vật Tư Thú Y

Nguồn cung cấp vật tư thú y chất lượng cao, giá cả hợp lý, tin cậy là chìa khóa đảm bảo đáp ứng nhu cầu của đàn bò. Vì vậy, đàn bò sẽ được chăm sóc tốt để tiếp tục sản xuất cho quý khách!

Để đáp ứng nhu cầu đa dạng của các khách hàng, DairyPRO tìm kiếm các mặt hàng thú y chất lượng từ các nhà cung cấp trên khắp thế giới, bao gồm:

  • Kim và ống tiêm
  • Găng tay dùng một lần
  • Bình mớm thuốc cho bê con
  • Máy bơm dạ cỏ
  • Nam Châm Dành Cho Bò và nhiều sản phẩm hơn nữa!