Nâng Cấp Hệ Thống Bơm Chân Không

Máy bơm chân không, bộ điều chỉnh và đường ống đóng vai trò quan trọng trong hệ thống thu hoạch sữa của quý khách. Độ tin cậy và hiệu suất chân không ổn định là nhân tố quan trọng đối với sự thành công của trang trại của quý khách. Hệ thống cấp chân không cũ kĩ, lỗi thời và/hoặc có kích thước nhỏ hơn sẽ có ảnh hưởng tiêu cực đến các bộ phận khác trong hệ thống vắt sữa như máy sàng rung, cụm vắt sữa, chụp vắt sữa, ảnh hưởng tới lưu lượng sữa, thậm chí ảnh hưởng cả hệ thống rửa và cuối cùng là hiệu suất và sức khỏe đàn bò của quý khách. Điều rất quan trọng là quý khách phải có hệ thống bơm chân không tin cậy!

DairyPRO cung cấp đầy đủ các dòng máy bơm chân không, động cơ, bộ điều chỉnh, v.v ... đủ kích cỡ phù hợp với hệ thống vắt sữa của quý khách.

Gói Hệ thống Chân Không của DairyPRO Bao Gồm

  • Bơm chân không (Có kích thước chính xác phù hợp với công suất của hệ thống)
  • Bồn Chân Không Mạ Kẽm
  • Động Cơ Điện
  • Bộ Điều Chỉnh Chân Không
  • Đường dây chân không phải có kích thước chính xác để cấp đủ khí (nhân viên DairyPRO sẵn sàng kiểm tra và tư vấn cho quý khách)