GIỚI THIỆU

TRÒ CHUYỆN MIỄN PHÍ VỚI CHUYÊN GIA

DairyPRO là thành viên mới nhất của tập đoàn CG Wellington với hơn 30 năm kinh nghiệm phục vụ các nhà sản xuất sữa trên toàn thế giới.

Sứ mệnh của chúng tôi là hỗ trợ người chăn nuôi bò sữa châu Á cải thiện năng suất và lợi nhuận thông qua việc áp dụng các giải pháp thiết bị và vệ sinh đáng tin cậy và hiệu quả, được thiết kế để tối đa hóa sự thoải mái & sản lượng từ mỗi con bò và đảm bảo sữa chất lượng cao.

Giá Trị của chúng tôi được phản ánh trong mọi công việc chúng tôi làm & mọi tương tác chúng tôi thực hiện:

  • Đảm bảo khách hàng và đối tác của chúng tôi được hưởng lợi từ mỗi tương tác với công ty chúng tôi
  • Tận dụng năng lực, kinh nghiệm, mạng lưới toàn cầu của chúng tôi để điều chỉnh các giải pháp cho đối tượng khác
  • Nỗ lực không mệt mỏi để mang lại lợi ích cho nông dân chăn nuôi bò sữa và ngành sản xuất sữa
  • Chính Trực & Trung Thực
CG Wellington Logo
Norwell logo
DairyPro logo
Promat Logo
Dairy Cheq logo
Agrisan logo
Stable Comfort Logo