Chuồng Trại Trang Thiết Bị

Cùng với các đề xuất Gói Năng Suất của chúng tôi, đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp của DairyPRO sẽ tư vấn và cung cấp các giải pháp trang thiết bị phù hợp với nhu cầu và mục tiêu của bạn.

DairyPRO mở ra cơ hội toàn cầu để lựa chọn các giải pháp trang thiết bị chất lượng và dịch vụ tư vấn Giá trị Gia tăng về phương pháp không ngừng tăng hiệu suất trang trại của bạn, PROductivity (năng suất) và PROfit (lợi nhuận)!

Các Giải Pháp Của Chúng Tôi Bao Gồm:

 • Hệ Thống Trạm Đu, Xương Cá, Song Song, Xoay, Đường Ống và Xô Vắt Sữa
 • Thùng Trữ Lạnh Sữa
 • Chuồng và Đệm Hiện Đại
 • Hệ Thống Thông Gió và Làm Mát
 • Bề Mặt Lối Đi
 • Cửa Chuồng Tự Khóa
 • Hệ Thống Truyền Tải & Máy Trộn Thức Ăn TMR
 • Máy Đóng Gói Thức Ăn Sẵn
 • Thiết Bị Chăm Sóc Móng
 • Hệ Thống Cào Phân và Xả, Máy Phân Tách và Máy Bơm
 • Hệ Thống Điều Áp để Tái Sử Dụng Nước
 • Vật Tư Hàng Ngày