Tin Tức & Sự Kiện

MẸO CẢI THIỆN NĂNG SUẤT # 1 - ĐÁP ỨNG NHU CẦU THIẾT YẾU CHO ĐÀN BÒ CỦA BẠN
Tháng Chín, 01, 2020

MẸO CẢI THIỆN NĂNG SUẤT # 1 - ĐÁP ỨNG NHU CẦU THIẾT YẾU CHO ĐÀN BÒ CỦA BẠN

Tại Việt Nam, vui lòng liên hệ với Ms. My Tran, tại:

https://www.facebook.com/yourproductivitypartnervietnam/

+84 97 754 54 97 hoặc mtran@DairyPRO.com

DAIRYPRO GIỚI THIỆU SÁNG KIẾN “MẸO CẢI THIỆN NĂNG SUẤT”, TIẾP NHẬN PHẢN HỒI CỦA NÔNG DÂN VỀ CÁC CHỦ ĐỀ
Tháng Tám, 31, 2020

DAIRYPRO GIỚI THIỆU SÁNG KIẾN “MẸO CẢI THIỆN NĂNG SUẤT”, TIẾP NHẬN PHẢN HỒI CỦA NÔNG DÂN VỀ CÁC CHỦ ĐỀ

Tại Việt Nam, vui lòng liên hệ với Ms. My Tran, tại:

https://www.facebook.com/yourproductivitypartnervietnam/

+84 97 754 54 97 hoặc mtran@DairyPRO.com

DAIRYPRO GIỚI THIỆU CÁC TRANG FACEBOOK TẠI VIỆT NAM VÀ PHILIPPINES, DO NHÂN VIÊN ĐỊA PHƯƠNG QUẢN LÝ
Tháng Tám, 30, 2020

DAIRYPRO GIỚI THIỆU CÁC TRANG FACEBOOK TẠI VIỆT NAM VÀ PHILIPPINES, DO NHÂN VIÊN ĐỊA PHƯƠNG QUẢN LÝ

Tại Việt Nam, vui lòng liên hệ với Ms. My Tran, tại:

https://www.facebook.com/yourproductivitypartnervietnam/

+84 97 754 54 97 hoặc mtran@DairyPRO.com

DV Grand Dairy Farm - Ground Breaking Ceremony
Tháng Mười Hai, 06, 2019

DV Grand Dairy Farm held a Ground-Breaking Ceremony with DV Agri Solutions and their partner, DairyPRO, on November 29, 2019 in Maragondon, Cavite, Philippines.  Click link to view video of ceremony  

DairyPRO Launch at 22nd Dairy Congress and Expo
Tháng Ba, 27, 2019

Join DairyPRO at the 22nd Dairy Congress and Expo in Tagaytay City located at the Development Academy of the Philippines.

Read More