โรงเรือนโคนม อุปกรณ์

นอกเหนือจากแพ็คเกจเพิ่มผลผลิตแล้ว บุคลากรมืออาชีพของ DairyPRO จะให้คำแนะนำและจัดหาโซลูชั่นอุปกรณ์ที่ตรงกับความต้องการและวัตถุประสงค์ของคุณ.

DairyPRO ให้บริการคุณด้วยโซลูชั่นอุปกรณ์ที่มีคุณภาพระดับโลก และคำแนะนำเพิ่มมูลค่าในวิธีการเพิ่มประสิทธิภาพ ผลผลิตและผลกำไรของฟาร์มอย่างต่อเนื่อง!

โซลูชั่นของเราประกอบด้วย:

 • โรงรีดนมแบบสวิง แบบก้างปลา แบบขนาน แบบพื้นหมุนรอบ ระบบรีดนมที่น้ำนมถูกส่งไปตามท่อเพื่อเก็บไว้ในถังพักนม และระบบรีดนมลงถังเป็นรายตัว
 • ถังเก็บน้ำนมดิบชนิดมีระบบทำความเย็น
 • วัสดุปูนอนและคอกที่ทันสมัย
 • ระบบระบายอากาศและพัดลมระบายความร้อน
 • พื้นบริเวณทางเดิน
 • ประตูหนีบคออัตโนมัติ
 • เครื่องผสมอาหาร TMR และระบบให้อาหาร
 • ถุงหมักหญ้า
 • ซองตัดแต่งกีบโค
 • อุปกรณ์กวาดมูลสัตว์และระบบชำระล้าง เครื่องแยกกากและปั๊มน้ำ
 • ระบบปรับความดันสำหรับการนำน้ำกลับมาใช้ใหม่
 • วัสดุสิ้นเปลืองในแต่ละวัน