Pagiging Produktibo Pakete ng Pagpapahusay

Napatunayan ng siyensiya na ang mga komportable, malamig at malinis na baka ay nagbibigay ng mas maraming gatas at mas mataas na kalidad ng gatas. Ang mga Pakete sa Pagpapahusay ng Pagiging Produktibo ng DairyPRO ay nagpapanatili sa mga baka na KOMPORTABLE, MALAMIG at MALINIS, at kasama ang:

  • Mga kutson na pangmatagalan na komportable (iba't ibang mga opsiyon ay mayroon)
  • Mga kuwadra ng hayop na sinukat ayon sa laki ng mga baka mo
  • Bentilasyon sa itaas para sa mga maiinit na klima
  • Mga Sistema sa Pagpapalamig na Bentilador at Soaker na nakalagay sa barandilya ng pinagpapakainan
  • Sahig na gawa sa goma sa landas at parlour upang bawasan/iwasan ang laminitis

 

Investment Case Diagram