Kamalig ng Gatasan Kagamitan

Kasabay ng aming mga alok ng Pakete ng Pagiging Produktibo, ang propesyonal na kawani ng DairyPRO ay magpapayo at kukuha ng mga solusyon sa kagamitan na iniakma sa iyong mga pangangailangan at layunin.

Nagbibigay ang DairyPRO ng akses sa isang pandaigdig na mapagpipiilian ng mga solusyon sa kagamitan na may kalidad, at payo na Value-Add kung paano patuloy na mapapalago ang performance, pagiging PROduktibo at tubo ng iyong gatasan!

Kasama sa aming mga Solusyon:

 • Mga Sistema ng Pagkuha ng Gatas na Swing, Herringbone, Parallel, Rotary Parlour, Pipeline at Timba
 • Mga tangke sa Pagpapalamig ng Gatas
 • Mga Kutson at Modernong Kuwadra ng Hayop
 • Bentilasyon at Pagpapalamig
 • Sahig sa Landas
 • Mga Tarangkahan na Naikakandado ng Kusa
 • Mga Sistema ng Tagahalo ng Pakain at Paghahatid ng TMR
 • Mga Silage Bagger
 • Mga Yunit na Pumuputol ng Kuko ng Hayop
 • Mga Tagakaskas ng Tae at sistema ng pagbobomba, mga Tagahiwalay at mga Bomba
 • Mga Sistema ng Presyon para sa Muling Paggamit ng Tubig
 • Mga Makokonsumo na Arawan