Kumpletong Kamalig ng Gatasan Pakete ng Pagiging PROduktibo

Anuman ang laki ng iyong operasyon, kinakailangan ang moderno at episyenteng kagamitan sa gatasan upang matiyak ang sukdulang pagiging produktibo. Ang mga kumpletong Pakete ng Pagiging Produktibo ng Kamalig ng Gatasan ng DairyPRO ay idinisenyo para sa sukdulang tubo ng gatasan sa pamamagitan ng pagtiyak sa mga pinakamahusay na makatitipid na solusyon ay naisama.

Kumukuha ang DairyPRO ng mga solusyon nito mula sa mga pandaigdig na klaseng OEM at nagtatayo ng mga modernong kamalig ng gatasan na mataas ang kalidad na may subok, matibay, tumatagal na kagamitan na idinisenyo upang mapalaki ng mga magbubukid ang kanilang pagiging produktibo at pagkakaroon ng tubo.

Kasama sa mga Katangian ng Disenyo:

 • Pinainam na daloy ng paggalaw at plano ng paggalaw ng baka para sa pagiging episyente ng operasyon
 • Disenyong Modyular - magpalaki ng kawan na may maliit na karagdagang pamumuhunan
 • Tuon sa Ginhawa ng Baka - mga pakete sa mainit na klima na may pagpapalamig sa baka
 • Mga solusyon sa pagkuha ng gatas para sa anumang laki ng kawan
 • Madaling imantine at serbisyo
 • Mga tipid na modernong pasilidad, sukdulang pagiging produktibo
Design Feature Image

Mga Kumpletong Pakete ng Pagiging Produktibo ng Kamalig ng Gatasan
ay iniakma sa iyong laki at klima

Mga maaasahan na solusyon sa pagkuha ng gatas at malamig na imbakan:

 • Mga Sistema ng Pagkuha ng Gatas na Swing, Herringbone, Parallel, Rotary Parlour, Pipeline at Timba
 • Mga tangke sa pagpapalamig at sistema ng pagpapalamig
 • Isang buong saklaw ng mga makokonsumo at produkto sa kalinisan ng baka

Solusyon upang mapanatili ang mga baka mo na komportable, malamig at malinis:

 • Mga solusyon sa kutson at higaan na komportable
 • Mga modernong kuwadra ng hayop
 • Mga sistema sa bentilasyon at pagpapalamig sa baka
 • Mga solusyon na komportable na sahig ng daanan at parlour

Mga sistema sa Pag-aalaga, Pagpapakain at Pagpapakain sa Kamalig sa Baka:

 • Mga headlock at tarangkahan
 • Mga Tagahalo ng Pakain at Silage Bagger
 • Mga Yunit na Pumuputol ng Kuko ng Hayop
 • Mga Inuman ng Tubig
 • Mga Tagakaskas ng Tae at sistema ng pagbobomba, mga tagahiwalay at mga bomba
 • Mga Sistema sa Pagtitipon/Muling Paggamit ng tubig