Pagiging Produktibo ng Baka = Tubo sa Alagaan ng mga Hayop na Gatasan

Nakikisosyo sa iyo upang magbigay ng mga solusyon na nakatuon sa pagiging produktibo na iniakma sa iyong mga espesipikong pangangailangan at badyet.

DairyPRO – Nakikisosyo Sa Iyo upang Matiyak ang Sukdulang Pagiging Produktibo ng Baka at Sukdulang Tubo